You are here

Beneficjenci w ramach programu internacjonalizacja

Dzięki nowej perspektywie finansowej i Polskiej Umowie Partnerstwa nasz kraj otrzyma aż 146,40 mln euro na wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Kwota ta w przeliczeniu na polską walutę daje około 609,5 mln złotych. Finansowanie, realizowane za pomocą PO IR w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3.2, koncentruje się głównie na projektach skutkujących nawiązywaniem przez przedsiębiorstwa kontaktów z zagranicznymi kontrahentami i inwestorami.

Beneficjenci w ramach programu internacjonalizacja są następujący:
przedsiębiorstwa sektora MŚP,
instytucje otoczenia biznesu,
jednostki administracji publicznej.

Obszarem terytorialnym, w którym realizowane są działania jest cała Polska.
Poziom dofinansowania dla regionów mniej rozwiniętych wynosi 85% natomiast dla Mazowsza jest to 80%.

Program ten daje ogromne możliwości na rozwój całej polskiej gospodarki ingerując w to prywatnych przedsiębiorców oraz jednostki publiczne. Beneficjenci w ramach programu internacjonalizacja powinni szczegółowo zapoznać się z wytycznymi oraz na bieżąco śledzić informacje o naborach wniosków, by nic nie przemknęło ich uwadze.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60