You are here

Cel podziałania 1.1.1

Co to jest poddziałanie 1.1.1?

Poddziałanie 1.1.1 jest jednym z działań przewidzianych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Jaki jest cel podziałania 1.1.1?

Głównym zadaniem jest :

1. Podniesienie zdolności inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw.
2. Zwiększenie jakości krajowych towarów i usług poprzez rozszerzanie działalności polskich przedsiębiorstw, wprowadzanie zmian do procesów produkcyjnych, zmian w sposobach świadczenie usług oraz unowocześnienie wyposażeń firm niezbędnych do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczych.
3. Informatyzacja systemów zarządzania przedsiębiorstwami.
4. Certyfikacja wyrobów i usług poprzez dostosowanie polskich standardów i norm do europejskich.
5. Instalacja urządzeń sprzyjających oszczędzaniu energii i surowców i zapewniających jednocześnie ograniczenie emisjo szkodliwych dla środowiska substancji.

Kto może pozyskać środki?

Dofinansowania przyznawane będą małym, mikro i średnim przedsiębiorstwom, które stworzą innowacyjne projekty realizujące cel podziałania 1.1.1.

Kiedy ruszy nabór?

Nabór wniosków rozpocznie się w kwietniu 2015 roku.

Jak My możemy pomóc?

Nasza firma zajmuje się udzielaniem wsparcia przedsiębiorcom starającym się o przyznanie im dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Świadczymy usługi doradcze, informacyjne jak i również zajmujemy się zdobywaniem dotacji w imieniu naszych klientów. Sporządzamy wnioski, kompletujemy dokumentację i pomagamy opracować projekt.

Jak podjąć współpracę?

Wystarczy jeden telefon lub wiadomość. Napisz do nas i skorzystaj z naszej oferty.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60