You are here

Cel podziałania 1.2.1

Jaki jest cel podziałania 1.2.1? Ma on za zadanie wspierać projekty koncentrujące się na badaniach i rozwoju. Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Ze środków z poddziałania 1.2.1 mogą skorzystać:
przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
- jednostek naukowych,
- uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
- organizacji pozarządowych,
- instytucji otoczenia biznesu.

Postaraj się o dofinansowanie wraz z naszym gronem ekspertów. Zwiększ swoje szansę na dotację z UE. Zapraszamy do zapoznania się z szerokim pakietem naszych usług.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60