You are here

Cel podziałania 1.5.1

Poddziałanie 1.5.1 skierowane jest dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego. Mogą być to także firmy, które mają zamiar zrealizować projekt w obszarze tego województwa.

Cel podziałania 1.5.1 to dofinansowanie projektów, które koncentrują się na innowacyjności produktowej(prowadzenie nowego towaru lub usługi lub ulepszenie istniejących) oraz procesowej (wdrożenie w przedsiębiorstwach nowych lub ulepszonych metod produkcji lub sposobów dostaw).

Ogólna pula środków na to poddziałanie wynosi około 110 mln zł.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich chętnych, którzy marzą o realizacji opracowanego projektu. Z naszą pomocą uda się pozyskać dofinansowanie, które umożliwi wdrożenie pomysłu w życie. Wysoka jakość świadczonych usług tylko z naszymi ekspertami! Zapraszamy!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60