You are here

cel programu poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

Cel programu poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych to przede wszystkim poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Wnioskodawcami mogą być polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym.
Całkowity budżet środków na ten program wynosi około 180 000 euro, czyli mniej więcej 754 812 złotych. Istotnym faktem jest, aby beneficjenci mieli swój wkład własny na poziomie 10-15%.

Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie pomoże pozyskać dofinansowanie z UE. Wystarczy zgłosić się do nas i przedstawić swój projekt. Odpowiemy na wszystkie pytania. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Podejmij współpracę z naszym gronem ekspertów.
Odpowiedz Odpowiedz wszystkim Prześlij dalej Więcej

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60