You are here

Cele działania 1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój zastępca dawnego PO IG, działa w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. Jego głównym celem jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R.

PO IR ma swoje motto, hasło przewodnie, które brzmi następująco: "wsparcie projektów od pomysłu do rynku". Nie zostało ono wymyślone przypadkowo. Założeniem PO Inteligentny Rozwój jest wsparcie realizacji całego procesu powstania innowacji, stąd takie hasło.

Program ten podzielony został na dwa cele tematyczne oraz 7 celów szczegółowych. Cele tematyczne realizowane są przez poszczególne osie priorytetowe, natomiast cele szczegółowe realizowane są przez określone priorytety inwestycyjne.

Cele działania 1.1 określa cel szczegółowy 7 - wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym. Priorytet inwestycyjny 1.1 to udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji.

Priorytet inwestycyjny 1.1 finansowany jest ze środków EFRR - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jeżeli cele działania 1.1 są odpowiednie i zamierzają Państwo skorzystać z dofinansowania w ramach tego programu, to zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Zdajemy sobie sprawę z tego, że samodzielne napisanie projektu może być skomplikowane i czasochłonne. Pomożemy stworzyć bezbłędny wniosek o dotację oraz służymy doradztwem w różnych kwestiach.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60