You are here

Cele działania 1.5

Wiele można mówić na temat nowych zadań, które Polsce wyznacza Unia Europejska, ale cele działania 1.5 zostały już dokładnie sprecyzowane. Można do nich zaliczyć m.in. podniesienie konkurencyjności wśród polskich przedsiębiorstw, przystosowanie wymogów rynkowych oraz zapewnienie dostępu do nowych technologii, systemów i certyfikatów jakości.

W związku z tym, że MSP w największym stopniu nakręcają naszą gospodarkę, postanowiono w nie inwestować i tym samym przyczyniać się do ich rozwoju, a następnie podnosić poziom życia regionalnego i lokalnego. Nie można zaprzeczyć temu, że jednym z istotnych czynników przyczyniających się do rozwoju MSP są inwestycje, ale dla przedsiębiorców wciąż największym problemem są zbyt małe własne środki pieniężne, które można byłoby przeznaczyć na ten cel.

Mając na uwadze powyższe, cele działania 1.5 będą realizować projekty związane z inwestowaniem w przedsiębiorstwa. Prócz tego, na wsparcie będą mogły liczyć również działania chcące unowocześnić niezbędne wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej np. zakup maszyn lub narzędzi.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60