You are here

Cele POIR

Jak już zapewne wiesz, niedługo wystartuje całkiem nowy Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój”, który będzie miał na celu wniesienie ulepszeń w dziedzinach takich, jak edukacja, badania naukowe, czyli innowacja, a także społeczeństwo cyfrowe.
 
Unijne cele poir mają za zadanie zapewnić Polsce inteligentny rozwój poprzez:
 
→ zwiększenie dotychczasowej liczby zatrudnionych kobiet i mężczyzn w przedziale wiekowym 20-64 do stałego poziomu 75%, wprowadzając na rynek pracy przede wszystkim kobiety, młodzież, osoby starsze, a także legalnych imigrantów,

→ podniesienie obecnego poziomu inwestycji publicznych i prywatnych do wysokości 3% unijnego PKB, ale także możliwość zapewnienia lepszych warunków dla badań i rozwoju innowacji, które są dobrze rokującą przyszłością Polski,

→ zagwarantowanie lepszego wykształcenia m.in. osobom, które przedwcześnie zakończyły naukę (sprowadzenie odsetka do 10%), a także dążenie do tego, aby co najmniej 40% osób w wieku 30-34 lat miało wykształcenie wyższe.
 
Są to trzy główne cele POIR. Każdy z nich polega na czymś innym, ale wszystkie mają jeden wspólny cel, którym jest zapewnienie Polsce szybkiego i mądrego rozwoju.
 
Dążenie do każdego z tych celów nie będzie łatwe, jednak należy pamiętać o tym, że liczy się inicjatywa i chęć poprawy życia w naszym kraju.
Unia Europejska wychodzi naprzeciw krajom takim jak Polska, które nie potrafią poradzić sobie z presją wywieraną przez inne kraje prężnie się rozwijające. Powinniśmy docenić ten gest i nie zmarnować tak dobrej szansy !

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60