You are here

Co to jest POIR?

Wraz z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020 w obszarze funduszy unijnych pojawiło się wiele nowych zwrotów i sformułowań. W tym artykule postaram się wyjaśnić co to jest POIR, co zastępuje oraz jakie są jego cele.

W nadchodzącej perspektywie finansowej pojawiają się nowe programy operacyjne. Na lata 1014-2020 przewidziano 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO) oraz 6 krajowych. Jednym z krajowych programów operacyjnych jest POIR – Co to jest POIR ? Wiemy, że zastępuje on program z poprzedniej perspektywy finansowej – POIG. Dotacje z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przeznaczane były przede wszystkim na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw i udziału polskich innowacyjnych produktów na rynku międzynarodowym. Innymi założeniami był wzrost konkurencji polskiej nauki i lepsze wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Niestety nie wszystko w poprzedniej perspektywie finansowej poszło dobrze i w Unijnym Rankingu Innowacyjności zajmujemy bardzo słabe – 4 miejsce od końca. POIR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program ściśle związany ze wzrostem innowacyjności. W założeniach POIR znajduje się zwiększenie jakości badań oraz ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw. Działania POIR mają na celu zapewnienie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

Gdy wiemy już co to jest POIR, jakie są jego cele i założenia poznajmy jego głównych odbiorców. Otóż Głównymi odbiorcami wsparcia będą przedsiębiorstwa (głównie MŚP) oraz jednostki naukowe, klastry i otoczenie biznesu. Dofinansowania z Funduszu Unijnego w ramach POIR dotyczyć będą realizacji projektów przedsiębiorstw i jednostek naukowych w ramach B+R, a przydzielane będą w zależności od projektu na cały projekt lub tylko jego część.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60