You are here

COSME

COSME jest programem stworzonym na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP. Pełna nazwa to Programme for the Competitivness of Enterprises and SMEs. Program COSME jest kontynuacją programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP, który jest jednym z programów szczegółowych Programu Ramowego działającego w latach 2007-2013.

Beneficjentami programu są małe i średnie przedsiębiorstwa, obywatele pragnący założyć własną działalność oraz administracja publiczna.

Głównymi celami programu COSME są:
- poprawa dostępu do finansowania MŚP poprzez instrumenty kapitałowe i dłużne,
- tworzenie środowiska sprzyjającego powstawaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej,
- poprawa dostępu do rynków UE i poza nią za pośrednictwem Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości,
- wspieranie MŚP poza obszarem UE zwłaszcza w zakresie ograniczania różnic regulacyjnych i biznesowych między Unią Europejską, a jej głównymi partnerami handlowymi.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60