You are here

Czego dotyczy POIR?

PO IR, czyli dosyć popularna fraza w ostatnim czasie. Być może dlatego, że jest to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, którego zadaniem jest wsparcie polskiej gospodarki w rozwoju i wprowadzeniu nowych innowacji, co wiąże się z dotacjami, jakie będą mogły zostać przydzielone społeczeństwu w celu realizacji projektu.

Pytanie brzmi: czego dotyczy PO IR ?

Myślę, że najlepsza będzie odpowiedź krótka i zwięzła. Otóż program ten dotyczy rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, pogłębiania starych oraz budowaniu nowych połączeń pomiędzy sektorem nauki i przedsiębiorcami, a także zwiększeniu jakości badań oraz poszerzenie pozycji krajowych jednostek naukowych.

Jeśli zagłębimy się w kwestii dotyczącej tego, czego dotyczy PO IR, natrafimy na bardziej szczegółowe informacje, ponieważ jak wszyscy wiedzą, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, jak każdy poprzedni tego typu program, został określony pewnymi założeniami, do których musi się stosować, aby zrealizować wyznaczone cele, do których można zaliczyć czynności takie, jak:

→ wsparcie badań i innowacyjności polskiej gospodarki, co jest zdecydowanym priorytetem,
→ wzmocnienie koordynacji w celu podniesienia efektywności realizowanych inwestycji,
→ polepszenie wykorzystania istniejącej aparatury badawczej,
→ zwiększenie zaangażowania sektora prywatnego w finansowanie działalności B+R,
→ koncentrowanie się na wybranych obszarach w celu podniesienia jakości prowadzonych badań.

Wydaje mi się, że przeważnie jest tak, że to, co nowe i jeszcze nieznane, budzi wśród Polaków strach i obawę przed tym, co będzie... Nie ma się czego obawiać, ponieważ w tym przypadku wiąże się to z samymi korzyściami. Wszyscy chcemy, aby Polska zaczęła prężnie rozwijać swoją gospodarkę, prawda ? Oczywiście, że tak. PO IR daje nam taka możliwość poprzez dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60