You are here

Czy auto i paliwo mogą być wydatkami kwalifikowanymi w ramach działania 8.1?

Katalog wydatków określonych w par. 6 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2008 r. wymienia w ust. 2 pp. 9) „zakup nowych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości (…)”. Jednakże ostateczna ocena niezbędności poniesienia określonego wydatku (w tym samochodu) będzie należała do Komisji Konkursowej. Należy mieć na uwadze, ze wszystkie wydatki w ramach projektu musza być niezbędne do stworzenia i świadczenia e-usługi. Jeśli chodzi o koszty paliwa to są one traktowane jako materiały eksploatacyjne (koszty ogólne) i podlegają limitom określonym w par 6 ust. 4 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2008 r.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60