You are here

Czy dofinansowanie Unia wypłaca bezpośrednio Wnioskodawcy czy też firmom, które wykonują pracę nad projektem?

Dofinansowanie otrzymuje Wnioskodawca na specjalny rachunek bankowy. Ze środków tych sam reguluje wynagrodzenia za świadczone usługi a faktury przedstawia w PARP w celu refundacji poniesionych kosztów.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60