You are here

Czy e-learning jest e-usługą?

Tak. E-learning jest e-usługą i można na taką formę uzyskać dofinansowanie w ramach Działania POIG 8.1.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60