You are here

Czy firma istniejąca już na rynku może uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 8.1?

Tak. Przedsiębiorca, który prowadzi już działalność gospodarczą może uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 8.1 ale tylko pod warunkiem , że nie prowadzi tej działalności gospodarczej dłużej niż 24 miesiące (w wątkiem woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego i lubuskiego, gdzie działalność może być prowadzona maksymalnie 12 miesięcy) . Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej uważa się datę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60