You are here

Czy fundacja lub stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą może złożyć wniosek 8.1?

Jeśli fundacja lub stowarzyszenie posiada wpis do KRS to może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60