You are here

Czy istnieje ograniczenie wiekowe dla przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać dofinansowanie?

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 musi mieć ukończone 18 lat i posiadać zdolność do czynności prawnych. Ponadto nie ma ograniczenia wiekowego.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60