You are here

Czy istnieje wykaz innowacyjności?

Nie ma wykazu tego co jest innowacyjne, gdyż taki wykaz w praktyce oznaczałby ograniczenie możliwych do dofinansowania wniosków do projektów znajdujących się w wykazie. W związku z powyższym niemożliwe jest tworzenie listy innowacyjnych pomysłów, które kwalifikują się do wsparcia, bo z założenia ma to być coś nowego a nie już istniejącego.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60