You are here

Czy koszt wynagrodzeń pracowników jest refundowany przez PARP?

Kalkulując i wpisując do wniosku wszystkie koszty wszyscy zadajemy sobie pytanie czy koszt wynagrodzeń pracowników jest refundowany przez PARP. Oczywiście wynagrodzenie brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy pracowników zatrudnionych przy tworzeniu projektu na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło to koszty kwalifikowane i zostaną zrefundowane przez PARP. Należy jednak pamiętać o tym, że pracownicy ci muszą być ściśle związani z realizacją projektu np. programiści. W przeciwnym wypadku Komisja Konkursowa nie uwzględni tych kosztów. Dlatego też zawsze jeśli zastanawiasz się czy koszt wynagrodzeń pracowników jest refundowany przez PARP i nie jesteś pewien czy dany pracownik jest ściśle związany z projektem skontaktuj się z infolinią PARP lub zapytaj naszego eksperta.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60