You are here

Czy można zwrócić się do PARP o refundację kosztów, które ponieśliśmy na realizację projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

PARP nie refunduje kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60