You are here

Czy spółka cywilna może ubiegać się o dofinansowanie?

Spółka cywilna jest dosyć specyficzną formą przy składaniu wniosków POIG 8.1. Po pierwsze ma przywilej, którego nie mają żadne pozostałe spółki a mianowicie może otrzymać wyższy próg refundacji czyli 80% kosztów kwalifikowanych. Aby tak się stało jednak obydwaj wspólnicy muszą mieć poniżej 27 roku życia. Ponadto żeby określić czy spółka cywilna może ubiegać się o dofinansowanie należy sprawdzić jak długo działalność prowadzą jej wspólnicy. W przypadku spółki cywilnej liczy się bowiem ciągłość prowadzenia działalności przez wspólników. Jeśli jeden wspólnik prowadzi działalność powyżej 2 lat a drugi dopiero od miesiąca to spółka cywilna nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1. Kryteria te muszą być spełnione dla każdego z osobna. Podobnie jest w przypadku wieku wnioskodawcy o którym była mowa wcześniej. Każdy z osobna musi mieć poniżej 27 lat. Jeśli jeden ma np. 25 a drugi 28 to wtedy również taka spółka cywilna nie może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 80 % mimo iż jeden ze wspólników spełnia warunek.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60