You are here

Czy w koszty kwalifikowane można wliczyć jednorazowo amortyzację samochodu jako zakupionego środka trwałego?

Sam wydatek poniesiony na zakup środka trwałego można oczywiście wliczyć w koszty projektu, natomiast sama amortyzacja nie jest kosztem kwalifikowanym i nie podlega refundacji.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60