You are here

Czy w ramach Działania 8.1 można w ramach wkładu własnego wnieść wkład niepieniężny?

W ramach działania PO IG 8.1 jak i pozostałych działań realizowanych przez PARP nie ma możliwości wnoszenia wkładu niepieniężnego. Wkład wnoszony jest jedynie w pieniądzu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60