You are here

Dla kogo POIR?

Skoro już coś wiadomo na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, to coraz częściej można spotkać się z pytaniami „dla kogo PO IR ?”. To pytanie rzeczywiście może budzić zainteresowanie, ponieważ chyba każdy chciałby wiedzieć, czy ma szansę, aby o tego rodzaju dotację się starać.

Myślę, że należy raz, a konkretnie odpowiedzieć na wcześniejsze pytanie, dotyczące dla kogo po ir, aby każdy zainteresowany tym tematem wiedział na czym stoi i czy może zacząć starać się o dotacje z tego tytułu.

Otóż głównymi przedmiotami, albo jak kto woli odbiorcami, do których kierowane będą dotacje w ramach PO IR będą przedsiębiorstwa. W szczególności mam na myśli małe i średnie firmy, którym środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej, pomogą się rozwijać, co automatycznie pomoże polskiej gospodarce. W potencjalnych odbiorcach również mogą znaleźć się jednostki naukowe, parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii itp.

Szczególny nacisk zostanie położony na współpracę pomiędzy sektorami nauki z sektorami biznesu. Działanie to ma na celu zwiększenie stopnia komercjalizacji wyników prac w dziedzinie B+R.
Przekłada się to na całe społeczeństwo. Mam na myśli korzyści jakie płyną z tego programu. Im więcej innowacyjnych usług i produktów, tym lepiej funkcjonująca gospodarka w Polsce, a to automatycznie wiąże się z wyższym poziomem życia w naszym kraju.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60