You are here

Dofinansowania na innowacyjne pomysły

Główny celem jaki Unia Europejska wyznaczyła sobie na lata 2014-2020 jest zwiększenie poziomu innowacyjności, a także zniwelowanie pogłębiających się z tego tytułu różnic pomiędzy poszczególnymi państwami Unii Europejskiej. Z tego powodu obecnie zaproponowane programy opierają się głównie na wspieraniu badań stosowanych i prac B+R. Dodatkowo olbrzymią rolę odegrają dofinansowania na innowacyjne pomysły, które mają przyczynić się do pobudzenia innowacyjności na polskim rynku.

Mimo iż wiele z powyższych działań skierowanych jest do naukowców, a także organizacji i instytucji naukowych to Unia Europejska podkreśla, że głównymi beneficjantami przedstawionych funduszy są przedsiębiorcy.
To właśnie do niech zostały skierowane dofinansowania na innowacyjne pomysły, których często nie mogli spełnić ze względu na ich niekonwencjonalność oraz wysokie koszty związane z badaniami, a następnie wdrążaniem danych rozwiązań.
Dzięki otrzymanym środkom pieniężnym firmy będą mogły wprowadzić unowocześnienia do własnych siedzib przyczyniając się automatycznie do rozwoju gospodarki.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60