You are here

Dofinansowania unijne 2014

Dofinansowania unijne 2014 zostaną wydane głównie na infrastrukturę i środowisko, ale w puli unijnych środków znalazły się także pieniądze dla osób powyżej 50 roku życia.

Już w roku 2013 osoby starsze uzyskały ogromne wsparcie ze strony Unii Europejskiej. Obejmowały one wtedy głównie obszary integracji społecznej oraz aktywizacji na rynku pracy. W projekcie uczestniczyły setki tysięcy osób i wszystkie były bardzo zadowolone.

W latach 2014 - 2020 wspieranie osób starszych jest kluczowe dla Europejskiego Funduszu Społecznego. Starsi będą korzystali przede wszystkim z krajowego Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz programów regionalnych. Jednym z dedykowanych dla osób starszych działań będzie Modernizacja i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy, w tym działania mające na celu zwiększenie transnarodowej mobilności pracowników.

Programy regionalne natomiast będą miały na celu wspieranie osób starszych przede wszystkim w:

 • Zdobyciu nowych kompetencji
 • Podniesieniu kwalifikacji
 • Kształtowaniu postaw przedsiębiorczych
 • Kompleksowej opiece zdrowotnej
 • Rehabilitacji medycznej

  Dofinansowania unijne 2014 w dużym stopniu obejmą osoby starsze. To bardzo dobrze, ponieważ te właśnie osoby są najbardziej narażone na wykluczenie społeczne i brak zainteresowania ze strony władz. Dzięki nim będą miały szansę się rozwinąć i zdobyć nowe doświadczenia, a także uzyskać łatwiejszy dostęp do usług medycznych.

 • Programy

  Fundusze europejskie

  E-mail:
  kontakt@fundusze-europejskie.net

  Telefon:
  +12 397 76 70, +22 201 27 60