You are here

Dofinansowania unijne 2014 - 2020

W styczniu tego roku polscy przedsiębiorcy po raz kolejny otrzymali możliwość ubiegania się o dofinansowania unijne 2014 – 2020, wszystko za sprawa nowej perspektywy finansowej. W jej ramach przewiduje się realizację 6 Programów Operacyjnych. Każdy z nich ma inne cele oraz skierowany jest do innego grona odbiorców.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wspiera prowadzenie badań naukowych, rozwój nowoczesnych i innowacyjnych technologii oraz zwiększenie konkurencyjności małych i średnich firm.

Programu Operacyjnego Wiedza, Nauka i Rozwój
Jego celem jest zmniejszenie bezrobocia, zmobilizowanie do przedłużenia nauki, inwestowanie w edukację i zwiększanie efektywności państwa.

Programowi Polska Cyfrowa
Dzięki niemu już za kilka lat wszyscy będą mieli dostęp do szybkiego Internetu oraz możliwości korzystania z e-usług i e-administracji państwowej.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Ma zapewnić dalszy rozwój infrastruktury oraz komunikacji publicznej. W jego ramach realizowane będą programy ochrony środowiska, przede wszystkim te związane ze zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Program Pomoc Techniczna
Ma stanowić narzędzie służące instytucjom odpowiedzialnym za realizację interwencji finansowych z funduszy strukturalnych.

Program Operacyjny Polska Wschodnia
Zakłada pomoc pięciu województwom w ramach wspierania regionalnych programów polityki spójności, w celu podniesienia innowacyjności wschodniej części kraju.

Już za kilka lat będzie można ocenić czy udało się zrealizować założenia perspektywy finansowej i czy dofinansowania unijne 2014 – 2020 zostały spożytkowane w sposób właściwy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60