You are here

Dofinansowania z unii 2014

Dofinansowania z Unii 2014 są bardzo liczne. Unia Europejska przygotowała wiele Programów Operacyjnych na szczeblu krajowym i regionalnym. Można z nich korzystać i otrzymywać dotacje. Na lata 2014 – 2020 opracowano następujące projekty:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Program Operacyjny Polska Wschodnia
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa
Programy Regionalne ( po jednym dla każdego województwa )

Każdy, kto chce otrzymać dotację na realizację działań związanych, z którymś programem, powinien na samym początku zapoznać się z każdym z osobna i wybrać ten najlepszy dla siebie. Każdy projekt jest inny i może dać nam inne dofinansowanie. Jeśli dobrze wybierzemy program, to później będzie nam łatwiej napisać wniosek i przechodzić przez kolejne etapy.
Jeśli i ty masz zamiar starać się o dotację, to warto się z nami kontaktować. Udzielamy wielu cennych informacji i pomagamy w napisaniu wniosku. Nasi specjaliści o dotacjach wiedzą naprawdę wiele i chętnie podzielą się z tobą tą wiedzą. Zadzwoń i zyskaj wiele.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60