You are here

dofinansowanie działania 1.4

Dofinansowanie działania 1.4.1 "Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP - konkurs horyzontalny" jest spore. Całkowite środki przekazane na realizację projektu to średnio 2 miliony euro, co w przeliczeniu na złote daje aż 9 milionów.

Środki przekazane na realizację konkursu, nie pokryją w całości kosztów realizacji programu. Beneficjenci mogą otrzymać maksymalnie 85% dofinansowania. Wartość ta jest jednak zależna od typu beneficjenta i realizowanego projektu. Sam beneficjent musi pokryć z wkładu własnego minimum 15% kosztów kwalifikujących.

Dotacja z programu 1.4.1 RPO "Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP - konkurs horyzontalny" przeznaczona jest na realizację nowych modeli biznesowych, mających wspierać internacjonalizację przedsiębiorstw oraz rozwój eksportu.

Jeżeli chcesz pozyskać dotację, skontaktuj się z nami. Pomożemy!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60