You are here

Dofinansowanie eksport

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 opracowała wiele programów krajowych oraz regionalnych, których głównym celem jest wsparcie i rozwój przedsiębiorstw. W najbliższych latach dużo uwagi będzie poświęconych na eksport.

O dofinansowanie eksport mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które działają w sektorze wysokiej techniki, muszą prowadzić działalność gospodarczą, która wymaga dostępu do światowych rynków, a także usługi w danej firmie muszą wytwarzać produkty o charakterze innowacyjnym.

Dofinansowanie eksport można otrzymać na: targi zagraniczne, misje zagraniczne, pozyskiwanie klientów na rynkach zagranicznych oraz doradztwo eksportowe, coaching i mentoring eksportowy. Eksport łączy się również z dofinansowaniem na internacjonalizację przedsiębiorstw.

Jeżeli Twoim celem jest dotarcie na rynek zagraniczny, bo nie chcesz ograniczać się tylko do polskiego runku to dofinansowanie eksport jest właśnie dla Ciebie. Sprawdź szczegóły dotyczące programu oraz zacznij pisanie wniosku o dotację z pomocą naszych fachowców.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60