You are here

Dofinansowanie inteligentny rozwój

Z wejściem do Unii Europejskiej w Polsce wiele się zmieniło. Każdy kto chciałby uzyskać pomoc materialną na założenie przedsiębiorstwa lub po prostu unowocześnienie może to zrobić w ramach dotacji unijnych. Program na lata 2014-2020 jest rozszerzeniem programu na lata 2007-2013. Istnieją różne formy dofinansowania, różnego typu dotacje. Tym razem zajmiemy się dofinansowaniem w ramach dotacji Inteligentny Rozwój.

Kwota jaką Fundusz Europejski przewiduje dla Polski to 7, 6 mld euro. Dofinansowanie Inteligentny Rozwój związane jest z sektorem B+R czyli badania i rozwój.
Dotację tę uzyskać mogą instytucje otoczenia biznesu (np. parki naukowo- technologiczne, centra transferu technologii), jednostki naukowe, przedsiębiorstwa (szczególnie małe i średnie), podmioty zrzeszające wyżej wymienionych odbiorców wsparcia, np. klastry, konsorcja.
Zadaniem przedsiębiorstw dofinansowanych w ramach dotacji Inteligentny Rozwój jest prowadzenie gospodarki opartej na wiedzy, promującej ekologiczne technologie i miejsca pracy (mając uwagę na sprawy związane z globalizacją i starzeniem się społeczeństwa). Ważne jest, aby społeczeństwo przyszłości było dobrze wykształcone, bez tego nie ma mowy o wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań do firm.

Jeśli ważne jest dla Ciebie dofinansowanie Inteligentny Rozwój, a nie wiesz jak się o nie starać, skontaktuj się z nami!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60