You are here

Dofinansowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Dotacje z Unii Europejskiej pomagają bardzo wielu osobom, w tym także licznej grupie przedsiębiorców. Pomagają w realizacji badań przemysłowych czy wdrażaniu innowacyjnych technologii, a także internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Dofinansowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw to kolejne działanie funduszy europejskich, mające na celu poprawę ich konkurencyjności, zwłaszcza na rynku międzynarodowym. Istnieje wiele programów realizujących te działania. Wśród nich możemy wymienić:
- Działanie 1.4 RPO,
- GO TO BRAND
- GO GLOBAL

Szczególnie warto zainteresować się pierwszym z wymienionych działań - 1.4 RPO. Zainteresowanych pozyskaniem dotacji w jego ramach, zapraszamy do kontaktu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60