You are here

Dofinansowanie na innowacje 2015

Pozyskanie dofinansowania na innowacje 2015 możliwe jest dzięki wielu projektom. Należy szczególnie zwrócić uwagę na projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 oraz unijny program Horyzont 2020. Nie da się ukryć, że w ciągu ostatnich kilku lat Unia bardzo angażuje się w rozwijanie i pobudzanie innowacyjnej gospodarki. Oferuje ona środki o znacznej wysokości, które mają na celu pomóc przedsiębiorcom w unowocześnieniu własnego biznesu.

Dofinansowanie na innowacje 2015 otrzymać można dzięki udziałowi w projektach takich jak:
- Szybka Ścieżka (1.1.1 POIR) - projekt ten stawia głównie na zwiększenie poziomu innowacyjności w Polsce,
- Innomed (POIR) - zajmuje się finansowaniem badań naukowych i prac w zakresie medycyny nowoczesnej medycyny,
- Go_Glopal.pl - trudni się opracowaniem taktyk wybicia się na rynki światowe,
- Innolot - finansowanie innowacyjnych rozwiązań związanych z lotnictwem,
- CuBR - opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych technologii,
- Demonstrator (POIR) - finansacja projektów B+R,
- Biostrateg - rozwijanie nauk związanych ze środowiskiem naturalnym,
- E-Pioner (POPC) - rozbudowa działań w zakresie rozwiązań cyfrowych (gospodarka i administracja),
- BlueGas - wspieranie projektów badawczo-rozwojowych,
- Strategmed - finansowanie prac z zakresie zwalczania chorób i medycyny regeneracyjnej.

Nie trudno zauważyć, że istnieje wiele możliwości na uzyskanie wsparcia finansowego dla własnego przedsiębiorstwa. Dofinansowanie na innowacje 2015 ma na celu pomóc polskiemu rynkowi innowacyjnemu, by ten dorównał innym rynkom na arenie nie tylko europejskiej, ale i światowej.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60