You are here

Dofinansowanie na POIR

Jak pomóc firmie, aby mogła zacząć prężnie się rozwijać ? Jak uzyskać dofinansowanie na POIR? Te i wiele innych informacji możesz zdobyć kontaktując się ze specjalistami w dziedzinie dotacji z Unii Europejskiej, która przygotowała na lata 2014-2020 dla Polski pieniądze. Unijne środki pieniężne mają za zadanie pomóc w rozwoju naszej krajowej gospodarki.

Wstępnie opracowano 6 Programów Operacyjnych, do których zalicza się:
→ PO Infrastruktura i Środowisko,
→ PO Inteligentny Rozwój,
→ PO Wiedza, Edukacja i Rozwój,
→ PO Polska Wschodnia,
→ PO Polska Cyfrowa,
→ PO Pomoc Techniczna.

Każdy z tych programów na inne zadania, które dotyczą różnych dziedzin życia. Łączy je jednak wspólny cel, którym jest dążenie do szybszego i prawidłowego rozwoju Polski.
Możemy czuć się wyróżnieni, że to właśnie nam przydzielono taki fundusz.

Skoro Unia Europejska wyciąga rękę w kierunku polskich przedsiębiorców, to głupotą byłoby nie wykorzystać tej szansy. Każdy przedsiębiorca może postarać się o dofinansowanie. Wymagany jest porządnie opracowany biznesplan. Plan zagospodarowania tych pieniędzy musi być solidny i oryginalny. Jednak należy pamiętać, że później (po otrzymaniu dotacji) będzie konieczne prowadzenie dokumentacji poszczególnych działań, jakie zostaną podjęte w Twoim przedsiębiorstwie. Będzie to pewnego rodzaju kontrola nad tym, czy prawidłowo „wydajesz” pieniądze przeznaczone na rozwój Twojej działalności. Nie rezygnuj z planów. Przystąp do ich realizacji.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60