You are here

Dofinansowanie na POIR 2014

Nowa perspektywa finansowa to nowe programy operacyjne. Jeden z krajowych programów operacyjnych na nową perspektywę finansową to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Środki jakie zostaną przekazane z Unii Europejskiej na ten Program to około 7,6 miliarda euro. Jest to wysoka kwota więc wiele przedsiębiorstw ma okazję na wykorzystanie szansy jaką jest dofinansowanie na POIR 2014.

Niestety nie wiadomo jeszcze jak będzie można zdobyć dofinansowanie na POIR 2014, ale wiadomo już kto będzie mógł na nie liczyć. Beneficjenci POIR, czyli główni odbiorcy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zaliczają się do pewnych 4 grup. Pierwszą najbardziej istotną grupą, która może liczyć na dofinansowanie na POIR 2014 są przedsiębiorcy. Firmy, które podejmą się działań w obrębie badań i rozwoju, będą chciały wprowadzać innowacyjne technologie mają na nią dużą szansę. Kolejną prawie tak samo ważną grupą jest sektor nauki. Dla jednostek naukowych łatwiejsza będzie komercjalizacja wyników badań. Duży nacisk nałożony zostanie na współpracę dwóch pierwszych grup. Dzięki współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi możliwy będzie realny wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich produktów na rynku międzynarodowym. Ostatnimi dwiema grupa, które mogą liczyć na dotację są: Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) oraz instytucje skupiające wszystkie powyższe grupy np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne.

Dotacja z Unii Europejskiej daje szansę na rozwój. Można go zauważyć na przykładzie całego kraju, ale także nawet niewielkich przedsiębiorstw. Mając pomysł na projekt warto walczyć o wsparcie.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60