You are here

Dofinansowanie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

Dofinansowanie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych jest przyznawane, by promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Program ten powstał w celu zapewnienia odpowiedniej i godziwej ochrony socjalnej. Dofinansowanie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ma również na celu zwalczenie wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawę warunków pracy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60