You are here

Dofinansowanie programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Dofinansowanie programu pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport pozwala otrzymać dofinansowanie na projekty, których celem jest promowanie eksportu. Uprawnionymi do składania wniosków w ramach ogłaszanego naboru są przedsiębiorcy funkcjonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą oni otrzymać dofinansowanie aż 50% kosztów netto kwalifikowalnych.

Jakie projekty wspiera program promujący eksport? Konkurs dofinansowuje przedsięwzięcia wydawnicze: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy chcą pozyskać fundusze europejskie. Oferujemy kompleksową pomoc w tym zakresie.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60