You are here

Dofinansowanie w ramach PO IR

PO IR – to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który wspiera przedsiębiorstwa udzielając im bezzwrotnych świadczeń pieniężnych. Jest jednym z 6 programów finansowanych przez Unię Europejską. Przeznaczony na perspektywę finansową 2014-2020. Dzięki temu wsparciu polskie przedsiębiorstwa będą mogły rozwijać swoją działalność względem innowacji.

O dofinansowanie w ramach PO IR mogą ubiegać się głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, ale także jednostki naukowe, badawcze czy technologiczne. Nacisk głównie kładziony będzie na współpracę sektorów nauki z sektorami biznesu.

Głównym celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest:
-zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki,
-przyczynienie się do zwiększenia rozwoju sektora nauki,
-zwiększenie efektywności małych i średnich przedsiębiorstw oraz podniesienie konkurencyjności.

Ubieganie się o dofinansowanie w ramach PO IR nie należy do najprostszych czynności. Ponadto trzeba dołożyć wielu starań, aby działania powiodły się. Osoby odpowiedzialne za ten program uważnie przyglądać będą się postępom przedsiębiorstw po otrzymaniu dotacji. Jednakże wcześniej ważne jest, aby we wniosku zawrzeć informację na temat realności swoich zamierzonych działań. Żeby otrzymać dofinansowanie w ramach PO IR konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Tylko dzięki tej czynności liczyć można na pomoc. W niektórych sytuacjach warto zwrócić się o pomoc do firmy zewnętrznej.

Zgłaszając się do Nas możesz liczyć na pomoc. Z nami Twoje szanse rosną! Beneficjentów jest wiele, ale tylko niektórzy z nich otrzymają wsparcie!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60