You are here

Dofinansowanie w ramach programu Kreatywna Europa

Kolejnym programem stworzonym przez Komisję Europejską w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 jest program Kreatywna Europa. Celem tego programu jest wsparcie sektora kultury, sektora kreatywnego, a także kina europejskiego. Można powiedzieć, że Kreatywna Europa jest kontynuacją programów unijnych KULTURA, MEDIA i MEDIA Mundus, które w perspektywie 2007 – 2013 zajmowały się wsparciem międzynarodowych projektów kulturalnych i filmowych. Dofinansowanie w ramach programu Kreatywna Europa sięgać będzie 1, 8 mld euro.

Program Kreatywna Europa został podzielony na trzy komponenty:

1. Międzysektorowy, którego adresatami są cały sektor kultury i sektor kreatywny.
2. Kultura obejmująca sektor kultury oraz kreatywny.
3. MEDIA związane z sektorem audiowizualnym.

O dofinansowanie w ramach programu Kreatywna Europa starać się mogą:

- organizacje finansowane publicznie,
- organizacja nienastawione na zysk,
- prywatne przedsiębiorstwa handlowe.

Zachęcamy do wspierania sektora kultury, kreatywnego i audiowizualnego w ramach programu Kreatywna Europa 2014 – 2020.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60