You are here

Dofinansowanie w zakresie wsparcia internacjonalizacji

W nowej perspektywie finansowej Polska uzyskała fundusze, które docelowo mają ulepszyć wiele dziedzin naszego życia. Jedną z nich jest internacjonalizacja. Dofinansowanie w zakresie wsparcia internacjonalizacji otrzymać można w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.
Co daje nam rozwój internacjonalizacji? Fundusze pomogą nam pozyskać Klientów zagranicznych oraz sfinansować targi i misje zagraniczne. Inne cele na jakie przeznaczone zostanie dofinansowanie w zakresie wsparcia internacjonalizacji to doradztwo eksportowe, coaching oraz mentoring eksportowy. Dotacje te realizowane są zarówno na szczeblu międzynarodowym jak i regionalnym. Dotacje w zakresie wsparcia internacjonalizacji zwiększą efektywność wsparcia na rozwój eksportu.
Aby móc starać się o dofinansowanie, Twoja firma spełniać musi pewne warunki, a mianowicie: działać musi w sektorze wysokiej techniki zgodnie z Eurostatem, zobowiązana jest prowadzić działalność gospodarczą, która wymaga dostępu do rynków światowych oraz musi świadczyć usługi wytwarzające produkty o charakterze innowacyjnym.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60