You are here

Dofinansowanie z działania 1.1

Dofinansowanie z działania 1.1 PO IR można otrzymać na projekty, dotyczące badań, rozwoju i innowacji. Jednak w ramach działania 1.1. wpierane są odmienne cele. Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw" dzieli się na dwa poddziałania:
1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" - zwane także "Szybką ścieżką"
1.1.2 " Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej".

W ramach realizacji tych poddziałań można się strać o dofinansowanie na innego typu projekty. Jednak w obu przypadkach wsparcie z środków unijnych jest bardzo duże.

Dofinansowanie z działania 1.1 PO IR można jeszcze otrzymać!. Jeżeli chcesz pozyskać dotacje z poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" lub 1.1.2 "Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej", skontaktuj się z nami. Pomożemy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60