You are here

Dofinansowanie z działania 3.2

Dofinansowanie z działania 3.2 przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jego celem jest zwiększenie zastosowania innowacji w MŚP.

Działanie 3.2 dzieli się na:
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

3.2 Innowacje w MŚP pochodzi z RPO WSL, czyli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Instytucją Pośredniczącą oraz ogłaszającą konkursy na przedsięwzięcia realizowane poprzez Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Trwa konkurs o dofinansowanie z działania 3.2. Najwyższy czas, by złożyć wniosek, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Jesteśmy profesjonalną firmą zajmującą się pozyskiwaniem dotacji unijnych. Chętnie napiszemy za Ciebie wniosek o dofinansowanie.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60