You are here

Dofinansowanie z poddziałania 1.4.1

RPO czyli Regionalne Programy Operacyjne w jednym ze swoich poddziałań oferują przedsiębiorcom wsparcie internacjonalizacji oraz eksportu. Mowa tu o poddziałaniu 1.4.1 RPO "Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu", realizowanym w ramach pierwszej osi priorytetowej "Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka". Dofinansowanie z poddziałania 1.4.1 jest przeznaczone dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które spełnią wymagane warunki.

Celem projektu jest wdrożenie planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwach. Jego wypełnienie ma polegać na realizacji minimum dwóch działań, w tym jednego obowiązkowego. Lista tych działań jest duża. Obejmuje między innymi doradztwo we wdrażaniu nowych modeli biznesowych, pomoc w pozyskaniu partnerów na rynkach docelowych, wsparcie inwestycyjne, pomoc w pozyskaniu dokumentacji niezbędnej do wprowadzania produktów i usług na nowych rynkach czy udział w międzynarodowych targach wystawienniczych. Wymienione przykłady wsparcia świadczą o tym, jak wielkie szanse daje dofinansowanie z poddziałania 1.4.1.

Dofinansowanie z poddziałania 1.4.1 jest świetnym sposobem na wsparcie internacjonalizacji własnego przedsiębiorstwa i pozyskania nowych rynków zbytu. Warto zastanowić się nad jego realizacją. Osoby, które chcą skorzystać z szansy zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Pomożemy każdemu w pozyskaniu dotacji oraz przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. Zapraszamy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60