You are here

Dofinansowanie z poddziałania 1.4.3

Poddziałanie 1.4 .3 czyli "Technologie informatyczno-komunikacyjne MŚP" to projekt realizowany w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych. Ma on na celu wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i eksportu poprzez wdrażanie w firmach innowacyjnych technologii.

Beneficjentami projektu są firmy o statusie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Jednostki takie, jeżeli postarają się o dotację, mogą otrzymać wsparcie na technologie informacyjno-komunikacyjne, które będą służyć wdrożeniu usług i produktów nas rynki docelowe. Dofinansowanie z poddziałania 1.4.3 ma również bardzo duże znaczenie dla przedsiębiorców z sektora MŚP, ponieważ nie zawsze firmy te mogą pozwolić sobie na korzystanie z tak innowacyjnych rozwiązań. Technologia ta pozwoli im stać się jeszcze bardziej konkurencyjnymi, dzięki czemu będzie im łatwiej wejść na rynki zagraniczne.

Dofinansowanie z poddziałania 1.4.3 stanowi atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców. Szkoda nie skorzystać z takiej szansy!

Ponieważ uzyskanie dotacji jest nie łatwe, przydatna będzie pomoc specjalistów, czyli nas. Zainteresowanych pozyskaniem takiej dotacji zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60