You are here

Dofinansowanie z programu Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 jest największym w historii Unii Europejskiej programem przeznaczonym na dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie badań naukowych i innowacji wdrażanym przez Komisję Europejską.

Dofinansowanie z programu Horyzont 2020 dla MŚP opierać będzie się na:
- Instrumentach dla MŚP – skierowany dla firm o wysoko wykazującym się potencjale wzrostu i innowacyjnej technologii.
- Działaniach Marii Skłodowskiej – Curie – mają na celu rozwój innowacyjnych pomysłów i pogłębienie współpracy z instytucjami badawczymi,
- Eurostars – 2 – przeznaczony dla małych i średnich podmiotów prowadzących badania
- Fast track to Innovation – jednostki, u których celem jest komercjalizacja rozwiązania.
- Projektach badawczych i innowacyjnych – mają na celu ustanowienie nowej wiedzy lub zbadanie wykonalności nowej technologii, produktów czy usług.
- Instrumentach wspierające dla MŚP.
- InnovFin – fundusze przeznaczone dla innowatorów mające ułatwić dostęp do finansowania.
- Zamówieniach przedkomercyjnych na B+R – z tej formy korzystać można tylko, gdy wyzwanie wymaga działań B+R, aby opracować nowe rozwiązania.
- Infrastruktur badawczych – umożliwiają bezpłatny dostęp do infrastruktur.

Na dofinansowanie z programu Horyzont 2020 Unia przeznaczy blisko 80 mln EURO, a struktura programu oparła się na doskonałej bazie naukowej, wiodącej pozycji w przemyśle oraz wyzwaniach społecznych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60