You are here

Dokumenty jakie trzeba złożyć żeby startować w konkursie na e-biznes?

W każdym konkursie organizowanym przez PARP należy złożyć komplet dokumentów, które decydują o zakwalifikowaniu Wnioskodawcy do rozpatrzenia pomysłu.
Dokumenty jakie trzeba złożyć żeby startować w konkursie na e-biznes Działanie 8.1 to:
1. Sporządzony w generatorze wniosek POIG 8.1
2. Kopia dokumentu rejestrowego (odpis z KRS lub EDG) W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna, należy załączyć kopie dokumentów rejestrowych (odpisów z EDG lub KRS) wszystkich wspólników)
Jak widać dokumentów tych jest bardzo niedużo co nie wiąże się z chodzeniem po urzędach aby otrzymać różnego rodzaju zaświadczenia, odpisy itp. Wymienione powyżej pozycje to już bowiem wszystkie dokumenty jakie trzeba złożyć żeby startować w konkursie na e-biznes.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60