You are here

Dotacja B+R

Na lata 2014-2020 przewidziane zostały dofinansowania z funduszu europejskiego w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz 6 Krajowych Programów Operacyjnych. Wśród programów krajowych możemy wyróżnić programy: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Wiedza, Edukacja i Rozwój, Polska Wschodnia, Polska Cyfrowa oraz Pomoc Techniczna. Ten artykuł poświęcony zostanie pierwszemu z wymienionych, a mianowicie PO Inteligentny Rozwój.

PO IR to program zakładający zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności Polskich przedsiębiorstw. Tak więc dotacja B+R będzie często spotykana w kolejnych latach. Dotacja B+R to wsparcie przeznaczone na Badania i Rozwój, a program ten kładzie na to duży nacisk. Dzięki niemu Polska ma szansę na zwiększenie konkurencyjności wśród innych europejskich krajów. Przedsiębiorstwa natomiast dzięki współpracy z sektorem nauki mogą liczyć na zwiększenie szans swoich produktów na rynku międzynarodowym. Jest to więc okazja dla kraju, przedsiębiorstw, instytucji naukowych, a także instytucji otoczenia biznesu np. klastr kluczowych, aniołów biznesu.

W niedawnych doniesieniach nawet sam Minister Rozwoju Regionalnego zauważył, że PO Inteligentny Rozwój jest najbardziej ambitnym i trudnym programem operacyjnym ze wszystkich. Na pocieszenie pani Bieńkowska jednak dodała, że możliwa w przypadku ewentualnych kłopotów będzie zmiana warunków w jakich dotacja B+R będzie przyznawana i dostosowanie programu do aktualnych potrzeb i możliwości. Co więcej podczas gdy poprzednik POIR - POIG miał w ZAŁOŻENIACH zwiększenie innowacyjności tak POIR ma REALNIE zwiększyć innowacyjność w naszym kraju.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60