You are here

Dotacja na ebiznes

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w działaniu 8.1, wnioskodawcom przyznawana jest dotacja na ebiznes. Ebiznes, czyli działalność gospodarcza w ramach której utworzona musi zostać przynajmniej jedna innowacyjna e-usługa. Przez e-usługę rozumie się usługę: świadczoną w sposób zautomatyzowany przy użyciu technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych, oczywiście bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60