You are here

Dotacja na innowacje

Dotacja na innowacje przyznawana jest w ramach środków różnych Programów Operacyjnych. Bardzo dużą popularnością cieszą się działania organizowane w ramach 8 Osi Priorytetowej – Rozwój społeczeństwa informacyjnego. W ramach puli przekazanej na lata 2007­-2013, w ramach tej osi, organizowane były konkursy, w których można było pozyskać środki między innymi na stworzenie i rozbudowę portalu internetowego – w ramach działania 8.1, czy też integrację systemów informatycznych partnerów biznesowych – w ramach działania 8.2.

W obydwu tych działaniach główny nacisk położony był na innowacyjne rozwiązania. W działaniu 8.1 to właśnie innowacje przesądzają o tym, czy dany projekt uzyska dofinansowanie, gdyż to właśnie za nie można uzyskać połowę punktów. Podobnie stworzone w ramach działania 8.2 rozwiązania powinny być innowacyjne i zaawansowane technologicznie. Punkty można uzyskać przykładowo za stworzenie zaawansowanej usługi w formule SaaS.

Jeżeli potrzebujesz doradztwa i zaproponowania innowacyjnych rozwiązań, które mogą urozmaicić Twój pomysł na biznes, warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy wskażą swoje propozycje.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60