You are here

Dotacja na inteligentny rozwój

Dotacja na Inteligentny Rozwój to jeden z sześciu programów operacyjnych, jakie Unia Europejska przewidziała dla Polski na lata 2014-2020. Na ten cel zostanie przeznaczone 7 625 mln euro.

Program ten będzie miał za zadanie wprowadzić ulepszenia w dziedzinach takich, jak edukacja, badania naukowe, czyli innowacja, a także społeczeństwo cyfrowe. Polska inteligentny rozwój będzie mogła osiągnąć poprzez:

→ zwiększenie dotychczasowej liczby zatrudnionych kobiet i mężczyzn w przedziale wiekowym 20-64 do stałego poziomu 75%, wprowadzając na rynek pracy przede wszystkim kobiety, młodzież, osoby starsze, a także legalnych imigrantów,

→ podniesienie obecnego poziomu inwestycji publicznych i prywatnych do wysokości 3% unijnego PKB, ale także możliwość zapewnienia lepszych warunków dla badań i rozwoju innowacji, które są dobrze rokującą przyszłością Polski,

→ zagwarantowanie lepszego wykształcenia m.in. osobom, które przedwcześnie zakończyły naukę (sprowadzenie odsetka do 10%), a także dążenie do tego, aby co najmniej 40% osób w wieku 30-34 lat miało wykształcenie wyższe.

Ktoś może stwierdzić, że działanie oparte na kilku celach nic nie da, żadnych korzyści. Jednak należy pamiętać, że mimo tego, że cele są różne, wszystkie zmierzają do jednego – inteligentnego rozwoju Polski.

Dotacja na Inteligentny Rozwój wiąże się z wieloma korzyściami dla Polski. Mam na myśli podniesienie standardów życia, a także szybszy rozwój gospodarczy. Nasz kraj zmierza w dobrym kierunku, być może właśnie ten program pozwoli nam odbić się od „dna” i zacząć funkcjonować na poziomie.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60